Betalen aan het UWV ? Bewaar uw dossier…

De wetgeving rond uitkeringen is inmiddels zo streng geworden dat er maar weinig hoeft fout te gaan of men wordt geconfronteerd met een terugvordering en/of boete. 

Mevrouw E had volgens het UWV informatie niet juist verstrekt en er volgde een pittige terugvordering en boete van meerdere duizenden euro’s.

Mevrouw sprak een betalingsregeling af  waarin door het UWV werd toegezegd dat als mevrouw zich aan de regeling zou houden, zij geen rente zou hoeven te betalen:

E terugbetaling geen rente

Doorgaan met het lezen van “Betalen aan het UWV ? Bewaar uw dossier…”

TK-verkiezingen 2017: afscheid van de rechtsstaat ?

partijen ism rechtsstaat-001

*) aantal Tweede Kamer-zetels op basis van prognose 16 maart 2017

Enkele weken geleden onderzocht een commissie van hoogleraren en staatsrechtgeleerden op verzoek van de Orde van Advocaten de verkiezingsprogramma’s van partijen die hebben deelgenomen aan de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart 2017.

De conclusies waren bizar: veel verkiezingsprogramma’s zijn in strijd met onze Grondwet en/of beginselen van onze rechtsstaat.

Nu, na de verkiezingen moet – op basis van de voorlopige uitslag – geconstateerd worden dat (meer dan) de helft van kiesgerechtigd Nederland afscheid heeft genomen, dan wel wenst te nemen, van de rechtsstaat zoals wij die kennen en afscheid wenst te nemen van normen zoals die al jaren zijn vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en Europese verdragen.

Doorgaan met het lezen van “TK-verkiezingen 2017: afscheid van de rechtsstaat ?”

Faxen*) ? Nu even niet in Sittard-Geleen…

*) Voor niet weet wat een fax is: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fax.

Wie zeker wil zijn dat een bezwaarschrift tegen het stopzetten van een uitkering of het weigeren van voldoende WMO-hulp op tijd aankomt, kan kiezen of voor de dure aangetekende post of de fax. Een groot voordeel van faxen vergeleken met e-mailen is dat een fax een legale status heeft, vergelijkbaar met die van een aangetekende brief .

De fax is een goedkoop en eenvoudig middel om in contact te komen met de overheid. Het is daarom van groot belang dat de faxapparatuur goed werkt. Zeker als een overheidsorgaan aangeeft dat het indienen via de mail van een bezwaarschrift niet is toegestaan, zoals de gemeente Sittard-Geleen dat heeft bepaald:

fax1

Echter, de fax bij de gemeente Sittard-Geleen werkt niet goed en geeft met een zekere regelmaat foutmeldingen.

Doorgaan met het lezen van “Faxen*) ? Nu even niet in Sittard-Geleen…”

WMO: de ambtelijke trukendoos is geopend…

wmoknipsel-002

Het was even wachten op hoe gemeenten in Limburg zouden omgaan met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 en de iets recentere uitspraak van de Rechtbank Limburg waarbij het WMO-systeem van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond onjuist werd geacht.

Inmiddels blijken de gemeenten uiterst inventief te zullen omgaan bij het dragen van het verlies. Niet de boodschap van de Centrale Raad van Beroep – geef mensen de hulp terug waar ze naar objectieve maatstaven recht op hebben – wordt opgepikt, maar men is blijkbaar vooral bezig om te kijken hoe men onder de gevolgen van de uitspraak uit kan komen.

De gemeente Stein is zo fair omdat gewoon hardop te zeggen:

Met betrekking tot uw beroepsprocedure kan ik geen uitspraken doen. Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale raad van Beroep beraden we ons momenteel of (en zo ja op welke wijze) er aanpassingen doorgevoerd dienen te worden in onze werkwijze.

Binnen de gemeente Sittard-Geleen is er een ambtelijk schrijven met de volgende passages:

WMO StdGeleen na CRvB1WMO StdGeleen na CRvB2

zie voor de volledige tekst: WMO Sittard Geleen na CRvB en RB22072016

Wie kan uitleggen wat dit concreet betekent en op welke hulp mensen nu op korte termijn (feitelijk) recht gaan krijgen, mag het zeggen. En het is heel eenvoudig: kijk even in het archief waar mensen grofweg  3 jaar geleden recht op hadden en herstel dat meteen.

Doorgaan met het lezen van “WMO: de ambtelijke trukendoos is geopend…”

Vraag om meer huishoudelijke hulp…

wmoknipsel-002

Inmiddels ligt naar men mag hopen een kopie van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de WMO-huishoudelijke hulp van 18 mei, al een weekje bij elke WMO-ambtenaar en wethouder in dit land op het bureau en je zou dus verwachten dat men massaal het boetekleed zou aantrekken en zich bij burgers zou excuseren voor zoveel onrecht.

De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat men de zaken in overeenstemming met de uitspraak van de Centrale Raad gaat repareren.
In het Limburgse blijft het tot op heden muisstil. De site van de gemeente Sittard-Geleen meldt inmiddels wel een onderzoek naar de WMO, maar wat de gemeente gaat doen nu de hoogste rechter heeft gesproken, is onduidelijk. Andere gemeenten laten het zelfde beeld zien: niets wordt er vermeld over (de gevolgen van) de uitspraak. 

Je zou daarbij verwachten dat met name WMO-raden zich zouden roeren en iedereen zouden oproepen om zich te melden bij gemeenten en WMO-loketten. Maar ook in die hoek blijft het stil.

Doorgaan met het lezen van “Vraag om meer huishoudelijke hulp…”

Centrale Raad beschermt WMO…

wmoknipsel-002

Wat al een beetje te verwachten was, is gebeurd: de gemeenten worden teruggefloten waar het gaat om de onvoldoende onderbouwde bezuinigingen in de WMO.

Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid – uitspraak in een drietal principiële zaken. Lees hier het persbericht en de links naar de afzonderlijke uitspraken.

Doorgaan met het lezen van “Centrale Raad beschermt WMO…”

Spannende maand voor de WMO…

wmoknipsel-002

Mei wordt een spannende maand voor de gemeenten. De Centrale Raad van Beroep zal zich half mei naar verwachting uitspreken over enkele principiële vragen die de afgelopen jaren zijn opgedoken bij de in- en uitvoering van de WMO huishoudelijke hulp (lees meer in Binnenlands Bestuur).

De Rechtbank Limburg zal zich naar verwachting eind mei gaan uitspreken over het aangepaste normeringsstelsel zoals dat o.a. in verschillende Midden-Limburgse gemeenten als Echt-Susteren en Roermond is ingevoerd om zo grootscheepse bezuinigen in de zorg door te voeren.

Doorgaan met het lezen van “Spannende maand voor de WMO…”

Huishoudelijke hulp…

wmoknipsel-002

Vooruitlopend op de grootscheepse veranderingen (lees: bezuinigingen) in de WMO zijn gemeenten vanaf grofweg 2012 bezig met het herindiceren van huishoudelijke hulp.

Daarbij zijn er door gemeenten nieuwe beleidsregels opgesteld waarin wordt verdedigd waarom er – opeens – veel minder uren huishoudelijke hulp nodig zijn. En dat terwijl de mate van hulpbehoevendheid meestal niet is veranderd. De vraag is dan waarom een woning eerst in 2011 in 2 uur en nu in 2012 in 45 minuten schoongemaakt kan worden.

Langzaam beginnen over deze kwestie wat uitspraken bekend te worden.

Doorgaan met het lezen van “Huishoudelijke hulp…”

Twee honden…

logo div

Twee honden vechten om een been, en krijgen het ook nog.

Het probleem is bekend: een burger krijgt na een vaak lange procedure alsnog de zo gewenste arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar in de tussentijd ontving hij van de gemeente een bijstandsuitkering. Wat gebeurt er met de na te betalen en daarbij te verrekenen uitkeringen ? En bij wie moet de burger zich melden als hij vragen heeft over die verrekening ?

Doorgaan met het lezen van “Twee honden…”