contact & informatie

wie ?

dg arbeidsrecht & sociale zekerheid

Postbus 828
6130 AV SITTARD

mobiel     06 – 45 20 78 38
fax            084 – 87 00 822
e-mail       info@dolfgregoire.nl

Besprekingen uitsluitend op afspraak

wat ?

Advies over uitkeringen van UWV, gemeente en SVB. Het creëren van een vangnet bij (dreigende) werkloosheid (bijstand en WW), ziekte (loondoorbetaling en ZW) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/ IVA/Wajong). Toetsen of herkeuringen terecht zijn en correct plaatsvinden.

Beperken van financiële risico’s van werkgever of werknemer, bescherming van inkomen en ageren tegen het stopzetten van uitkeringen. Overleggen met werknemer en werkgever. Kijken of werkgever en werknemer parallelle belangen hebben. 
Juridische bijstand aan werkgevers en werknemers bij problemen rond functioneren, ziekteverzuim, reorganisatie en ontslag. Beoordeling van arbeidscontracten.

Opkomen tegen het beperken van ondersteuning zoals huishoudelijke hulp en voorzieningen (WMO, Wlz en ziektekostenverzekeraars).

Kijken wat de consequenties zijn van een wijziging van het inkomen voor andere aanspraken zoals Toeslagenwet, zorg- en huurtoeslagen en armoede-beleid.

update: Het Corona-virus zadelt ons als burger, ondernemer en/of werknemer op met allerlei problemen. Er zijn tal van juridische vragen over het recht op financiële steun, een uitkering, rechtsbescherming tegen ingrepen in de privé-sfeer enz. Ook hier bied ik onorthodoxe oplossingen bij ‘computer says no‘. De Toeslagenaffaire heeft geleerd dat er kritisch gekeken moet kunnen worden naar niet alleen de politiek en uitvoeringsorganisaties, maar ook de rechterlijke macht zo geprikkeld dient te worden dat deze haar rechtsstatelijke taak tot het beschermen van de individuele burger, goed invult.

hoe ?

Laagdrempelige hulp en advisering door persoonlijk contact en via andere moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, Whatsapp enz. Besprekingen kunnen bij U thuis plaatsvinden, zodat U alle relevante informatie en stukken bij de hand heeft. Dat voorkomt onnodige vertraging en geeft meteen inzicht in de gehele problematiek en achtergronden.

Contact met instanties. Indienen van klachten. Begeleiden en regisseren van bezwaar- en beroepsprocedures bij overheidsinstanties,  bezwarencommissies en rechterlijke organisaties zoals Rechtbank, Centrale Raad van Beroep, Nationale Ombudsman enz.

De door U in het kader van uw vraagstelling of hulpvraag verstrekte gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig (digitaal) bewaard en enkel gebruikt in het kader van de advisering. Klik hier voor de privacyverklaring.

regelen als het kan, een oplossing forceren als het moet

Wilt U reageren of heeft U een vraag, gebruik dan onderstaand formulier.
Uw e-mailadres zal in het kader van uw vraagstelling opgenomen worden in de administratie, zodat ik op uw vraag kan reageren.

(c) dolfgregoire.nl, 2019