Rechter zonder hond…

Je vraagt je af hoe zo’n telefoongesprek tussen de landsadvocaat en de griffie van het Gerechtshof gaat.|

Ja, hier met mij. Sonja is gek geworden.
– Sonja …?
– Je weet wel, Sonja van de Rechtbank. Sonja zonder hond. Die wordt gek thuis en nu wil ze van de avondklok af. Ferd was laaiend en niet op anderhalve meter kan ik je zeggen.
– Ik ga kijken wat we gaan doen. Maak je niet druk. Nederland begrijpt toch niet hoe dit werkt, al zenden we het live uit. Hahaha, zie je later vanmiddag met de stukken.


Nee, natuurlijk ging het gesprek niet zo. Maar toch, het zou wel interessant zijn om te weten wat er nu precies gebeurd is op die ochtend toen het vonnis van de kort geding rechter over de avondklok als een bom insloeg. Advocaat Spong verwoordde bij Jinek terecht het ongemak.

“Alsof de Staat op een knop kan drukken en drie uur later is er een spoedappèl. Voor een burger kan dat weken duren.”

Inderdaad, de burger kan niet gewoon naar binnenwandelen met Jaap van Dissel aan de hand – wat doet een infectioloog in een puur juridisch schorsingsincident ? – en zeggen dat-ie meteen een kort geding wil hebben omdat-ie uit zijn huis wordt gezet of geen inkomen heeft.

Er volgde dus een kort geding om voorlopig de werking van de uitspraak van de Haagse rechtbank onderuit te halen. Natuurlijk probeerde Viruswaarheid de procedure over de klok van 21:00 uur te tillen om daarmee maximaal van de uitkomst te kunnen profiteren – de geest was dan misschien uit de fles – maar iedereen die ernaar keek en het een beetje begreep wist dat dat nooit zou gaan lukken. Het was tenenkrommend om te zien – zie ook het Parool – dat een rechter dreigde met het door de beveiliging fysiek buiten zetten van Viruswaarheid; een procespartij die in eerste instantie blijkbaar een voldoende doortimmert verhaal had gehouden. Een wraking was blijkbaar het enige middel om in de rechtszaal te blijven; en natuurlijk ook om 21:00 uur te halen.


Maar de wraking werd op tijd afgehandeld – hopelijk hadden ze bij Viruswaarheid de avondklok-verklaring bij zich – en daarvoor hoefde Ferd Grapperhaus en Rutte niet eens aan het Nederlandse volk uit te leggen hoe het nu precies zat met die uitspraak van rechter Sonja Hoekstra-van Vliet en liet men iedereen bewust in de waan dat, oei, oei, iedereen opeens na 21:00 uur de straat op kon om te gaan feesten.

Doorgaan met het lezen van “Rechter zonder hond…”

Opinie: gemeenten moeten op huisbezoek in deze moeilijke WMO-tijden…

wmoknipsel-002

Op de site van Stimulanz – adviseur van veel gemeenten – vielen mij een tweetal artikelen op die gingen over WMO-advisering in Corona-tijd. Een ging over het op basis van een telefonisch contact indiceren – met o.a. het inzetten van videobellen en betrekken van huisgenoten bij het proces – en een tweede over juridische tips die met het telefonisch indiceren samenhangen.

De Corona-crisis heeft de WMO wetgeving niet veranderd. Nog steeds rust op de gemeente een zorgplicht en de invulling ervan vindt plaats door een onderzoek – keukentafelgesprek – waarbij de burger zich kan laten bijstaan door een zgn. cliëntondersteuner:

“Voor een zorgvuldig onderzoek zal veelal sprake zijn van enige vorm van persoonlijk contact met betrokkene of een vertegenwoordiger van betrokkene, aangezien daardoor een adequaat totaalbeeld van de betrokkene en zijn situatie verkregen kan worden.” (bron: Memorie van Toelichting WMO).

Er is geen RIVM-richtlijn waaruit volgt dat medewerkers die belast zijn met het indiceren, niet op huisbezoek mogen gaan. Wel moeten zij zich houden aan aanwijzingen bij het ziek zijn, over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het testen (zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/buiten-ziekenhuis).

het RIVM verbiedt geen huisbezoeken

Ik lees echter overal op gemeentelijke websites dat alle huisbezoeken in het kader van de WMO zijn afgeblazen. Is dat wel juist ? Aan het begin van de Corona-crisis schreef een aantal advocaten van Nijsingh advocaten daar een interessant artikel over:

Doorgaan met het lezen van “Opinie: gemeenten moeten op huisbezoek in deze moeilijke WMO-tijden…”

Opinie: de dag dat de rechtsstaat werd afgeschaft (incl. updates)…

oa7w5rft_400x400-001

Je moet een paar berichten en weetjes aan elkaar koppelen en dan wordt duidelijk wat met bovenstaande, wat dramatisch ogende kop wordt bedoeld.

Allereerst de enorme onduidelijkheid die is ontstaan door de juridisch warrige persconferentie van maandag 23 maart. Ik heb daar al wat dingen over gezegd en in NRC van 26 maart wordt die visie bevestigd. De gemiddelde Nederlander snapt er, zo vrees ik, inmiddels niks meer van.

update 26 maart: Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer erkend dat zijn persconferentie van maandag rommelig was. Hij had de maatregelen overzichtelijk over willen brengen, maar dat is niet helemaal gelukt concludeert hij. Hij belooft beterschap en meer informatie vanuit de overheid.
Rutte was blij dat de media het toch nog op een rijtje hadden weten te krijgen

Doorgaan met het lezen van “Opinie: de dag dat de rechtsstaat werd afgeschaft (incl. updates)…”

Opinie: waarom het ‘Noodplan banen en economie’ niet zal slagen…

doolhof

Eerder heb ik mijn zorgen uitgesproken of instanties op het gebied van sociale zekerheid wel de juiste mindset hebben om adequaat en flexibel in te spelen op de problemen die ontstaan door het Corona-virus.

update 20 april: De toelichting t.b.v. gemeenten van Stimulanz is op dit punt nog steeds niet helder: U kijkt enkel naar de verklaring over het inkomen in de periode van aanvraag en toekenning. Anders dan bij het Bbz hoeft u niet naar het totale jaarinkomen te kijken, alleen naar de 3 maanden waarin de bijstand is toegekend.

bron: https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/ handreiking_tijdelijke_overbruggingsregeling_zelfstandig_ondernemers_versie_1_02042020.pdf

update 14 april 2020: een bericht op Nu.nl laat zien hoe inventief men is om een ruimhartig beleid alsnog te torpederen:

Zzp’ers die door de coronacrisis inkomsten verliezen, kunnen voor de maanden maart, april en mei met terugwerkende kracht gebruikmaken van de bijstandsregeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiermee kunnen zij hun inkomen aanvullen tot bijstandsniveau.
Een aantal gemeenten houdt bedragen die in maart zijn uitbetaald voor werk dat in februari is verricht, in op de Tozo-uitkering. Het gaat om zzp’ers die werken met betalingen via facturen.

bron: https://www.nu.nl/coronavirus/6044718/tweede-kamer-wil-dat-gemeenten-soepeler-omgaan-met-zzp-regeling.html

Drie voorbeeld passeerden vandaag mijn bureau / beeldscherm om daar nog eens aan te twijfelen.

Doorgaan met het lezen van “Opinie: waarom het ‘Noodplan banen en economie’ niet zal slagen…”

Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…

virus-002

Gisteravond in alle vrijheid nog een stukje gaat hardlopen. Dit keer niet even de grens met Duitsland overgewipt. Gewoon een rondje hier in Limburg. Heerlijk weer, met een mooie zonsondergang. Onderweg rond 8 uur nog geklapt voor de mensen in de zorg. Bij terugkomst opende ik een mail van de gemeente en bleek ik opeens in een ander soort land te wonen.

In Zuid-Limburg geldt per direct een zgn. noodverordening. Een noodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk. In kritieke situaties kan journalisten verboden worden om een gebied te betreden. Van dat soort dingen.

Doorgaan met het lezen van “Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…”

Opinie: zeg dan gewoon dat je niet van pasta houdt…

pasta vergiet.jpg

Wie met een vergiet op zijn hoofd door het leven gaat, loopt uiteindelijk tegen een probleem aan. Dat ondervond de Nijmeegse rechtenstudente die als aanhanger van het Pastafarisme hoger beroep aantekende bij de Raad van State omdat ze graag als gelovige met dit hoofddeksel op de pasfoto voor haar rijbewijs wilde.

Ook al was het niet de bedoeling, ik zag de humor van haar zaak wel in want er zijn verschillende godsdiensten die iets hebben met een hoofddeksel/-bedekkingen en daarvoor geldt een bijzondere regeling bij het maken van pasfoto’s (artikel 28, derde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling). Volgens de Raad van State is het element humor echter iets te prominent aanwezig in de zaak en moet het Pastafarisme meer gezien worden als satire en minder als een serieus te nemen levensovertuiging.

Op grond van de berichten in de media zou je geneigd zijn deze redenering zondermeer te volgen: rondlopen met een vergiet op je hoofd, dan heb je ook een gaatje in je hoofd.

Doorgaan met het lezen van “Opinie: zeg dan gewoon dat je niet van pasta houdt…”