Een lockdown zonder lockdown tot 28 april, 3 mei en/of 1 juni (incl. updates)…

virus-002

update 5 april: zie ook het artikel over de drie versies van de Noodverordening. Het blijft verder niet duidelijk wat er met de scholen gaat gebeuren. 

update 31 maart: de meeste maatregelen gelden tot en met 28 april danwel 1 juni. De scholen blijven dicht en een deel van deze maatregel is wat ondoorzichtig omdat de meivakantie loopt tot en met 3 mei en scholen niet allemaal dezelfde einddatum hebben gepland.

update 28 maart: de nieuwe Noodverordening van 27 maart 2020 is er, althans in Zuid-Limburg. Nu deze bekend is gemaakt kan er worden opgetreden. Dat was namelijk nu nog niet mogelijk. Nu kunnen de (juridische) gevolgen en (on)mogelijkheden in kaart worden gebracht. Dat zal komende dagen gebeuren. 

update 26 maart: Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer erkend dat zijn persconferentie van maandag rommelig was. Hij had de maatregelen overzichtelijk over willen brengen, maar dat is niet helemaal gelukt concludeert hij (bron: liveblog NOS)

update 26 maart: ook NRC constateert dat er veel onduidelijkheid is ontstaan door en na de persconferentie van afgelopen maandag. Het lijkt wellicht juridisch geneuzel maar als straks de noodverordeningen komen maakt het een enorm verschil voor wat wel of niet mag

update 25 maart: zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart en de meer praktische uitleg en vragen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vragen-over-maatregelen-en-handhaving, waarin duidelijker dan eerder deze week uitgelegd wordt wat
– het verschil is publieke ruimte en prive-sfeer,
– het verschil tussen een dringend advies en een verbod,
– de begrippen groepsvorming en samenscholing worden uitgelegd en
– gewezen wordt op het feit dat verboden en boetes vastgelegd (zullen) moeten worden in zgn. noodverordeningen (die per gemeente/regio worden vastgesteld).

update 24 maart 2020:
Dinsdag konden de boa’s nog geen boetes opleggen. Er geldt nog nergens zo’n verbod. Eerst moeten de 25 veiligheidsregio’s in Nederland een noodverordening aannemen met de nieuwe kabinetsmaatregelen. Pas dan kunnen gemeenten de verboden gaan handhaven.
Volgens NRC moeten de noodverordeningen nog komen: Die noodverordening is er naar verwachting woensdagochtend, zegt Hubert Bruls. Hij is burgemeester van Nijmegen, voorzitter van de veiligheidsregio waar Nijmegen in valt, én voorzitter van de Veiligheidsraad (waarin weer alle veiligheidsregiovoorzitters verenigd zijn). Die raad stelt een modelverordening vast. „Die moet dan door alle veiligheidsregio’s afzonderlijk worden vastgesteld.”

Update Corona-virus bestrijding 23 maart 2020
Op het moment van het schijven van dit artikel is de tekst van de noodverordeningen mij nog niet bekend. Die tekst is van groot belang voor wat wel en niet mag en in hoeverre er ingegrepen wordt in de privé-sfeer van mensen. De persconferentie van het Kabinet was daar niet erg helder over. Uit de vragen en opmerkingen van journalisten bleek al snel dat het verschil tussen publieke en privé-sfeer niet begrepen wordt en er worden door het Kabinet twee grondslagen gebruikt – de Gemeentewet en de Wet publieke gezondheid – die ziet op de openbare ruimte resp. wel een grondslag biedt om in te grijpen in het privé-leven. Een samenvatting van de maatregelen staat op Rijksoverheid.nl


Het Kabinet kondigde maandagavond 23 maart 2020 om 19:00 uur extra maatregelen aan in de vorm van zgn. noodverordeningen. Dat is opvallend omdat die er al zijn (voor Zuid-Limburg zie https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/Coronavirus/ Noodverordening_COVID_19_Veiligheidsregio_Zuid_Limburg?fbclid= IwAR3TspCPx4SpWQJ2Eb_RyDnEnuJ2tIbweCedgxEptWZTAsSyy8hPkYPownw)

NRC berichtte al eerder op maandag dat de noodverordeningen er lagen en bruikbaar zijn:

De juridische basis voor een strenger politie-optreden is inmiddels geregeld via reeds afgekondigde noodverordeningen die sinds afgelopen maandag in alle 25 veiligheidsregio’s van kracht zijn. Omdat in die noodverordeningen is opgenomen dat mensen afstand moeten houden van elkaar, is er volgens de politiebronnen een samenscholingsverbod niet meer nodig. „Op basis hiervan kan een groep voetballende jongeren op een pleintje gewoon worden weggestuurd.”

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/nederland-stevent-af-op-lockdown-als-aanwijzingen-worden-genegeerd-a3994535

Het zal dus gaan afhangen van de tekst van (nieuwe ?) noodverordeningen, waar precies de aanscherping van het beleid in zit. De richting wordt gegeven in de gegeven link met vragen.

Update dinsdagmiddag 12:00, 24 & 25 maart: Het vreemde is dat dinsdagmiddag 24 maart 2020 voor bijv. Sittard-Geleen niets bekend is over een nieuwe/aangepaste noodverordening. Er is enkel de oude noodverordening van 17 maart 2020 van 17 maart 2020. De regering geeft aan dat noodverordeningen nodig zijn, maar deze heb ik nog niet gepubliceerd gezien:

“In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is.”

Alleen de site van de overheid noemt aangescherpte regels, maar dat is geen noodverordening. Er is inmiddels wel een meer praktische uitleg.

Volgens NRC dd. 24 maart moeten de noodverordeningen nog komen

Doorgaan met het lezen van “Een lockdown zonder lockdown tot 28 april, 3 mei en/of 1 juni (incl. updates)…”

VNG stelt: gemeenten kunnen nu al aan de slag voor ondernemers…

virus-002

Elders staat hier al een korte beschrijving van de aangepaste Bbz-regeling. Daar werd al aangegeven dat de decentrale uitvoering vertraging zou kunnen opleveren.  De VNG geeft nu aan dat de gemeenten al aan de slag kunnen, ook al is de inhoud van de aangepaste Bbz-regeling nog niet helemaal duidelijk.

De insteek daarbij is dat voorschotten kunnen worden verstrekt, ook al is de inhoud van de inhoud van de regeling nog niet helemaal bekend.

Doorgaan met het lezen van “VNG stelt: gemeenten kunnen nu al aan de slag voor ondernemers…”

Corona: hoe verstuur je stukken als niemand te bereiken is…

clear scan 2

Het Corona-virus heeft ook een enorme invloed op de praktijk van alle dag bij UWV, gemeenten, SVB enz.  Brieven van instanties, uitkeringsstroken, loonspecificaties; hoe zorg je dat die leesbaar bij de juiste mensen komen ?

zoek en gebruik een mail-adres van instanties

Gelukkig zijn een aantal instanties, maar helaas niet allemaal, per mail bereikbaar. Maak daar gebruik van. Het is handig om een duidelijk onderwerp in de kopregel te noemen, zoals uw naam of ander kenmerk dan in brieven wordt genoemd. Noem eventueel in de onderwerp-regel de naam van een afdeling of medewerker. Een goede onderwerp-regel maakt het ook handiger voor u zelf om mails terug te vinden in uw mail-programma:

mail onderwerp

De (sociale dienst van de) gemeente Sittard-Geleen / Beek en de gemeente Stein zijn per mail te bereiken:

socialezaken@sittard-geleen.nl
info@gemeentestein.nl

Er zijn instanties (en ook veel bedrijven) die op hun website gebruik maken van een zgn. contactformulier. Dat maakt het soms onnodig ingewikkeld omdat u eerst vanalles moet invullen. Kijk altijd eerst of toch niet ergens verstopt een ‘normaal’ mailadres staat (bijv. bij contact of bij over ons). Bij een contactformulier is het niet altijd mogelijk om bijlagen mee te sturen. Dat is een belangrijk verschil met een normale mail. 

scannen met de telefoon

Scannen en er een zgn. PDF-bestand van maken is beter dan het sturen van een foto. Niet iedereen heeft een scanner, maar gelukkig zijn er goede app’s voor de telefoon. De meeste telefooncamera’s zijn van een goede kwaliteit. Via zo’n app maak je goede “plaatjes” (maar qua omvang zijn deze veel kleiner dan een foto). Zorg wel voor voldoende licht, hou de lens niet te ver af en goed recht boven de brief (dus niet schuin). Controleer altijd zelf of de foto goed te lezen is en zoom dus even in, voordat u deze verstuurt.

De gratis app die ik zelf gebruik, snijdt vervolgens het stuk meestal meteen bij tot de juiste afmetingen, maar het is ook handmatig te doen. Een korte uitleg staat hier en laat zien hoe de pagina wordt bijgesneden. Er zijn natuurlijk andere, wellicht betere, meer professionele apps. Kijk wat u zelf handig vindt.

niet alleen handig voor instanties !

Het zal duidelijk zijn dat het aanleveren van stukken in uw zaak ook op deze manier kan. Sterker nog, het is voor mij veel eenvoudiger omdat ik bij normale foto’s veel meer werk heb aan het bijsnijden van de foto’s of het lichter maken van de achtergrond zodat de stukken voldoende leesbaar blijven als die geprint moeten worden.

In het stuk  kunt u lezen wat de invloed van het Corona-virus is op de verdere gang van zaken bij UWV, gemeenten en Rechtbanken.

(c) dolf gregoire 2020.3

 

Kanttekeningen bij de Corona-noodpakket-brief van het Kabinet (incl. updates)…

virus-002

Er ligt een uitgebreide Corona-noodpakket brief van het Kabinet dd. 17 maart 2020 met wat omschreven wordt als een kanon aan maatregelen om ondernemers en werknemers te helpen.

In onderstaande reactie ligt de focus op inkomenssteun aan werknemers en de relatie werkgever / werknemer. Zaken als premies, het noodklok-loket, de aanzienlijke verlaging van te betalen rente aan de Belastingdienst, aanvullende niet onbelangrijke fiscale faciliteiten en de meer macro-economische kanttekeningen, laat ik buiten beschouwing. Wat valt er op in de brief ?

Het is een “noodpakket voor de komende drie maanden”. Dat is natuurlijk een zeer beperkte periode, waarmee de regering de vrijheid houdt tegemoetkomingen daarna aan te passen en/of te versoberen. De woorden van minister Hoekstra wijzen daar op.

Doorgaan met het lezen van “Kanttekeningen bij de Corona-noodpakket-brief van het Kabinet (incl. updates)…”

Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…

virus-002

Gisteravond in alle vrijheid nog een stukje gaat hardlopen. Dit keer niet even de grens met Duitsland overgewipt. Gewoon een rondje hier in Limburg. Heerlijk weer, met een mooie zonsondergang. Onderweg rond 8 uur nog geklapt voor de mensen in de zorg. Bij terugkomst opende ik een mail van de gemeente en bleek ik opeens in een ander soort land te wonen.

In Zuid-Limburg geldt per direct een zgn. noodverordening. Een noodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk. In kritieke situaties kan journalisten verboden worden om een gebied te betreden. Van dat soort dingen.

Doorgaan met het lezen van “Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…”

Informatie voor cliënten (incl. updates)…

virus-002

Wat betekent het Corona-virus en de maatregelen van de overheid voor uw zaak ?

Hieronder staat informatie over

– wat de Corona-crisis betekent voor het verloop van  rechtszaken en
– waar u zelf op moet letten.

Daarbij heb ik geprobeerd in de tekst aan te geven wat er in de loop van de afgelopen weken is of gaat veranderen. Ik heb oude/achterhaalde  passages doorgestreept zodat wel nog kunt teruglezen hoe in de afgelopen maanden zaken zijn veranderd.

Het advies is om bij twijfel te mailen, een whatsapp-bericht te sturen of even te bellen

Hier wordt er in elk geval gewoon doorgewerkt, maar voor het afronden van zaken ben ik afhankelijk van anderen. Op grond van de laatste berichten die ik heb ontvangen van gemeenten, UWV en rechterlijke instanties concludeer ik dat er per juli 2020 sprake is van het echt weer opstarten van het verder afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures.

Soms wil men dat zonder zitting doen, maar of dat wenselijk is bekijk ik in elke zaak apart.

Men probeert de opgelopen achterstand in te halen, naar zoals al eerder aangegeven, er zal zeker sprake van vertraging. 

update 1 juli: De rechtbanken en Centrale Raad van beroep plannen weer zittingen. Dat kunnen ‘normale’ zittingen zijn, maar er wordt soms ook nog gekozen voor een Skype-video zitting. Dat men weer gestart is, is goed nieuws.

 Ook verschillende gemeenten plannen weer hoorzittingen in bezwaarzaken.

Bij het UWV lijkt het wat minder vlot te verlopen. Ook is mij nog niet helemaal duidelijk of men weer medische keuringen op een spreekuur laat plaatsvinden en of dat gebeurt in bezwaarzaken als er een tweede arts van het UWV naar een dossier moet kijken.

update 15 mei: Vandaag heb ik een eerste aankondiging ontvangen voor een mondelinge behandeling in juni bij de Rechtbank Limburg. Fijn dat de mondelinge behandeling van zaken weer kan worden opgepakt.

update 11 mei: Op de site van De Rechtspraak staat wat algemene informatie hoe de rechtbanken en andere rechterlijke instanties per 11 mei verder gaan opstarten met het houden van zittingen of het vervangen ervan met tele-horen / video-horen.


update 29 april
: Vanaf 11 mei gaan de Rechtbanken in beperkte mate (verder) open. Het is niet duidelijk wanneer alles weer een beetje normaal is. In het bestuursrecht (zaken tegen het UWV en gemeenten) zal dat nog wel een tijd duren. Zittingen zullen deels vervangen worden door telefonisch / video-horen, zodat zaken niet onnodig lang blijven liggen.  Dit is geregeld in een speciale Corona-spoedwet.
Het Corona-virus gaat echter helaas zorgen voor vertraging.

update 24 april 2020: De zgn. Corona-spoedwet regelt onder andere dat de Rechtspraak in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen kan inzetten, zodat advocaten en procespartijen niet fysiek aanwezig hoeven te zijn in de rechtszaal. Voor bestuursrechtelijke zaken – zaken over uitkeringen, WMO enz. –  maakt de spoedwet het mogelijk dat een mondelinge behandeling plaatsvindt via een videoverbinding of, als het niet anders kan, per telefoon. De rechter bepaalt de wijze van behandeling, waar mogelijk na overleg met partijen.

Verder worden – nog steeds – alle fysieke contacten bij uitkeringsinstanties vermeden en zijn er geen afspraken mogelijk. Denk aan aanvragen van uitkeringen bij de gemeenten en/of spreekuur-afspraken bij artsen van het UWV, maar ook controle-afspraken bij arbo-diensten en het afgeven van WMO-indicaties. Stukken die van belang zijn voor het recht op uitkering zoals de bijstandswet kunt u het beste per mail inleveren.

Maak gebruik van de mail om informatie te sturen,
zoals naar socialezaken@sittard-geleen.nl en info@gemeentestein.nl
& gebruik een scan-app om stukken goed leesbaar te versturen

Dat er geen echt contact is hoeft niet altijd een probleem op te leveren (zo zijn mij geen problemen bekend in de WMO), maar als er iets bijzonders aan de hand is, is het erg vervelend dat u dat met iemand van de gemeente of het UWV alleen telefonisch kunt bespreken. Als u daarin vastloopt, verzoek ik u mij te bellen.

update 10 mei: aan het enkel telefonisch beoordelen of iemand ziek (UWV / arbo- dienst) of begeleiding (WMO) nodig heeft, zitten natuurlijk wel wat haken en ogen. Dring bijvoorbeeld aan op het opvragen van informatie bij uw (huis)arts of behandelaar. Vraag een verslag van het gesprek en check of de inhoud klopt en of alles wat u heeft gezegd daarin is opgenomen.

Lees goed wat er in een brief staat waarin een telefoongesprek bevestigd wordt. Wordt er inderdaad goed weergegeven wat er besproken of afgesproken is ? Bedenk dat ik vaak geen kopie krijg. Bij twijfel is het verstandig om even met mij te overleggen.

update 30 maart: alle mij bekende medische beoordelingen zijn inmiddels afgezegd. Men vervangt deze vaak door telefonisch contact op te nemen en/of door een machtiging te vragen waarmee het UWV medische informatie kan opvragen bij de (huis)arts.

Daarnaast zullen gemeenten, UWV en rechterlijke instanties voorlopig (aanvankelijk dacht men nog maar tot 6 april, maar dat is achterhaald)  bijna geen (hoor)zittingen houden in bezwaarprocedures. De aanpak bij gemeenten en UWV is grofweg dat hoorzittingen vervallen.

update 30 maart 2020: UWV en gemeenten lijken nu allemaal te kiezen voor het niet laten doorgaan van hoorzittingen.
Het UWV kiest soms voor telefonisch horen. Dat is daar gemakkelijker te organiseren omdat er geen sprake is van een commissie die bij elkaar moet komen.
Bij gemeenten wil men het horen verplaatsen naar een later tijdstip, maar dan moet akkoord worden gegaan met het verlengen van de beslistermijn (anders moet de gemeente mogelijk dwangsommen gaan betalen). Ook zijn er zaken waarin gevraagd wordt om extra argumenten schriftelijk in te brengen zodat een adviescommissie daarnaar kan kijken.
Wat handig is, is afhankelijk van uw situatie en zaak.

Bij de Rechtbank kan in overleg gekozen worden voor het doen van uitspraken op basis van de stukken of zal men kiezen voor het telefonisch / video-achtig mondeling behandelen van zaken op grond van de hiervoor al genoemde speciale Corona-wet. Wat hier verstandig in is, zal met u worden besproken zodra dat aan de orde is en zal afhangen van uw individuele omstandigheden. 

update 30 april 2020: alle al ingeplande zittingen zijn inmiddels uitgesteld en het is nu wachten op hoe omgegaan wordt met telefonisch horen / video-horen of het doen van een uitspraak op grond van de stukken.

update 30 maart 2020: de Rechtbank geeft als de voorfase van een zaak klaar is, nu de keuze om de zaak op basis van de stukken af te doen of toch te kiezen voor een zitting. In dat laatste geval geeft de Rechtbank aan dat er een vertraging zal ontstaan omdat er vanaf juni (?) veel zaken ingepland moeten worden. Wat goed is in uw zaak, hangt af van de omstandigheden.
Het inplannen van zittingen eind april, zoals eerder aangekondigd, lijkt hiermee definitief achterhaald.

 

Lees hier een brief van 26 maart 2020 van de Rechtbank Limburg:

info Rb over Corona vertraging

update 23 maart: vandaag ontving ik een eerste oproep voor een zitting eind april. Men hoopt dus bij de rechtbanken op niet al te lange termijn de afwikkeling van zaken op te pakken. Goed bericht !

De schriftelijke voorfase van de bezwaar- en beroepsprocedures lijdt niet onder de maatregelen. Dus het indienen en verwerken van bezwaar- en beroepszaken loopt gewoon door. Hetzelfde geldt voor het indienen van stukken, het schriftelijk aanvoeren van argumenten en het voorbereiden van (hoor)zittingen die nog gaan plaatsvinden of gepland staan na 6 april. Of er aanvullende wettelijke maatregelen komen die het verloop van (rechts)zaken gaan bepalen, is op dit moment niet duidelijk. 


update 10 mei 2020: De datum 6 april is inmiddels achterhaald en nu is de bedoeling dat per 11 mei zaken worden opgestart (zie hierboven). De schriftelijke voorfase toch onder de gedeeltelijke “lockdown”. Het is ook wel logisch dat bijvoorbeeld het opvragen van stukken  vertraging oploopt. Veel medewerkers bij  Rechtbanken, UWV en gemeenten werken thuis. De effecten op de langere termijn zijn op dit moment echter nog niet duidelijk.
Voor het indienen van bezwaar en beroep gelden de normale termijnen. Let dus op als de post vertraging heeft. Kijk naar de datum in de brief !

Ik begrijp dat dit een hele onzekere tijd voor u kan betekenen, onzekerheid waar u niet op zit te wachten. Nogmaals, hier gaat het werk gewoon door om daarmee onnodige vertraging te voorkomen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. 

update 20 maart 2020:
kijk hier voor praktische tips voor het versturen van stukken, ook naar mij !

Ik wens u tenslotte een goede gezondheid, ook voor uw gezin en familieleden.

 

Sittard, maart – juli 2020

Dolf Gregoire

Is de Bbz een oplossing voor ZZP’ers? En naar de rechter stappen kan even niet (incl. update)…

virus-002

Hier staat een korte uitleg over de Bbz.

update 22 maart: inmiddels is er de Tozo-regeling; lees mijn commentaar.

Gisteren kondigde de regering extra maatregelen aan om toch ook ZZP’ers te helpen, dit na de wat onhandige uitspraken van minister Wiebes bij WNL op Zondag.

Het Besluit bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) is een best ingewikkelde, grotendeels gedecentraliseerde regeling die door gemeenten wordt uitgevoerd. De regering kan dus via een wet wel de doelgroep, enkele voorwaarden en getallen aanpassen – zoals de 8% rente (!) die betaald moet worden over het lening-deel – maar het blijven toch de gemeenten die het moeten doen.

een bijstandsuitkering is in Nederland nauwelijks meer een recht

En daar zit ‘m voor een deel een probleem. Gemeenten benaderen – op verzoek van diezelfde regering – mensen die een bijstandsuitkering aanvragen met veel argwaan. Er zijn formulieren met een eindeloze opsomming aan informatie en stukken die moeten worden aangeleverd. Fysiek, dus bij (een medewerker van) de sociale dienst. Hoe moet dat in het licht van het vermijden van contacten ? Nogal wat gemeenteambtenaren werken inmiddels thuis en afspraken worden grotendeels telefonisch afgewikkeld en er geldt het principe van een beperkt aantal centrumgemeenten die de aanvragen innemen. Hoe gaat men het indienen en toelichten van een aanvraag organiseren ?

Doorgaan met het lezen van “Is de Bbz een oplossing voor ZZP’ers? En naar de rechter stappen kan even niet (incl. update)…”

Corona: flex-contracten, vakantiedagen en kinderen die thuis zitten (incl. updates)…

virus-002

In het gelinkte artikel van Dagblad De Limburger staat een uitleg over wat er zoal op de werkvloer kan gaan spelen als gevolg van het Corona-virus . Om me heen hoor ik regelmatig opmerkingen over het (moeten) opnemen van vakantiedagen, werken met zieke collega’s en wat te doen bij thuiszittende kinderen.

Bij de vraag wie uiteindelijk de gevolgen gaat dragen van de nu ontstane situatie, zal regelmatig gegoogeld worden hoe het zit, maar daar zal niet altijd het antwoord gevonden worden. Het gaat namelijk niet alleen om welke regels gelden, maar vooral wie door de regels uiteindelijk beschermd worden en/of die ook op de lange termijn een oplossing bieden.

De vakbond berekende dat er per maand 64.500 mensen zijn waarvan het tijdelijk contract afloopt en 100.000 mensen die in hun proeftijd zitten. „Hoeveel van hen daadwerkelijk worden ontslagen is lastig te zeggen, maar wij gaan uit van tienduizenden.” (bron: NRC, 18 april 2020)

Doorgaan met het lezen van “Corona: flex-contracten, vakantiedagen en kinderen die thuis zitten (incl. updates)…”

Mensen durven niet naar de rechter te stappen als het om de WMO gaat…

oa7w5Rft_400x400-001

Net terug van een door de Rechtbank Limburg georganiseerde zg. Publieksacademie over de WMO (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Limburg-organiseert-publieksacademies-over-de-Wmo.aspx).

Goed dat de Rechtbank probeert het werk, taak en (on)mogelijkheden van de bestuursrechter aan een breder publiek uit te leggen. Dat bleek niet altijd even gemakkelijk toen er vragen konden worden gesteld. De WMO is technisch, in de praktijk verschillend per gemeente, kent veel vakjargon en de regels van het bestuursrecht zijn onbekend.

Wat echter vooral verontrustend is, is dat er nauwelijks over de WMO geprocedeerd wordt. Wie de cijfers van het CBS bekijkt van mensen die onder de WMO vallen (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83262NED/table?dl=1EDE9) kan niet begrijpen dat – volgens een eigen telling van de Rechtbank Limburg – er in 2019 slechts 97 WMO-zaken zijn uitgeprocedeerd.

Doorgaan met het lezen van “Mensen durven niet naar de rechter te stappen als het om de WMO gaat…”

Een publiek-private mix, die we niet moeten willen…

Prof. Sofia Ranchordas schreef een interessante bijdrage over Automating Welfare, Outsourcing the State http://www.iconnectblog.com/2020/01/public-law-and-technology-automating-welfare-outsourcing-the-state/ . Daarin stelt zij o.a.:

Het gebrek aan verantwoordingsplicht of de uitdaging om publiekrechtelijke verplichtingen toe te passen op particuliere aannemers is een van de oudste uitdagingen van privatisering en uitbesteding van openbare taken. Deze uitdaging is ook aanwezig wanneer welzijnsfraudeonderzoeken worden uitbesteed aan particuliere agenten.

Er borrelden wat losse gedachten bij mij op.

Betekent het privatiseren van klassieke overheidsdiensten niet per definitie afscheid nemen van de daaraan verbonden en ermee verweven publiekrechtelijke / bestuursrechtelijke rechtsbescherming ? Denk – kort samengevat – aan de eisen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de werking van internationale verdragen en de noodzaak van het formuleren van (te raadplegen) beleid om de toets op willekeur te kunnen doorstaan. Het lijkt toch een logisch gevolg dat met het overhevelen van publieke sector naar de markt, de principes van de markt en het inschakelen van particuliere onderzoeksbureaus, schade-expertisebureaus enz. hun intrede doen.

Doorgaan met het lezen van “Een publiek-private mix, die we niet moeten willen…”