De Tozo 1.0 eindigt… en wat nu ?

De eerste steunmaatregelen eindigen na 31 mei 2020. Deze overheidssteun kost miljarden. Is het toevallig dat daarop aansluitend de lockdown deels per 1 juni wordt verlicht. Bedrijven in de horeca, toerisme en cultuursector lijken op papier de mogelijkheid te krijgen om weer wat te gaan doen en daarmee geld te verdienen.

het einde van de eerste steunmaatregelen markeert niet voor niets het deels weer mogen opstarten van de horeca

Het zou me dan ook niet verbazen dat de steunmaatregelen per 1 juni versoberd zullen worden. In elk geval kan er een meer indringende discussie door gemeenten worden gevoerd met welke netto-inkomsten rekening kan worden gehouden als er wel wat omgezet wordt in een café of restaurant. Welke kosten zijn er gemaakt of lag de voorraad er al van voor de Corona-crisis en mogen die kosten niet meegenomen worden ?

 

96ae665e-62cc-4495-89b6-9d81aaa91c4c

Doorgaan met het lezen van “De Tozo 1.0 eindigt… en wat nu ?”

“Het UWV is hier geen partij in”, over verkeerde voorlichting aan zieke flexwerkers…

uwv logo

Al vaker heb ik gewezen op de onduidelijke positie van uitzendkrachten als ze ziek worden. Dat geldt helemaal als een uitzendkracht een zg. uitzendbeding in zijn contract heeft staan waardoor de ziekmelding meteen leidt tot een ontslag. 

Nog ingewikkelder wordt het als het uitzendbureau een zg. eigenrisicodrager is. Dit betekent dat iemand ziek wordt, zijn baan meteen kwijt is, maar voor de betaling van zijn ZW-uitkering moet aankloppen bij hetzelfde uitzendbureau waar hij ontslagen werd. Uitzendbureaus ‘vergeten’ dit wel eens te melden waardoor mensen zich helemaal niet realiseren dat ze eigenlijk werkloos zijn.

Het is belangrijk om te weten dat deze zgn. eigenrisicodrager wel de uitkering betaalt, maar deze niet bepaalt. Een niet onbelangrijk verschil. De regeling hierover heet Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigen risico dragen ZW.

het UWV is de baas, niet de ex-werkgever  

In de toelichting staat:

Dit artikel (bedoeld is art. 2) heeft betrekking op beschikkingen die door de eigenrisicodrager worden voorbereid en die door het UWV worden genomen en bekendgemaakt. 

Dit geeft heel kernachtig de rolverdeling aan: het UWV bepaalt het recht op uitkering en de hoogte ervan en de eigenrisicodrager betaalt deze uit. 

Doorgaan met het lezen van ““Het UWV is hier geen partij in”, over verkeerde voorlichting aan zieke flexwerkers…”

Opinie: gratis geld voor iedereen dankzij oom Donald…

dagobert-001

De Corona-crisis is nog maar net gestart. De Nederlandse regering heeft een kanon aan noodmaatregelelen aangekondigd. Je kunt dat kanon afschieten in de winkelstraten. Maar na een week is er nog weinig te merken van echte daadkracht.  Plannen moeten worden omgezet in beleid en regelgeving. Er moeten mensen zijn die intakes gaan regelen en er moeten digitale portalen ingericht worden voor de zoveelste vorm van inkomensonsdersteuning (Bbz en NOW).

Opvallend dat onze neo-liberale Mark Rutte niet naar de andere kant van de oceaan kijkt waar dit heel anders wordt opgelost: Oom Donald wil gewoon een bedrag gaan overmaken aan elke Amerikaan.  Of het een echte oplossing is, is de vraag bij een uitgeklede en onbetaalbare gezondheidszorg. Maar het is wel interessant om te zien dat het idee van ‘gratis geld voor iedereen‘ of een ‘basisinkomen‘ hier gezien wordt als een onrealistisch geneuzel van (linkse) gekkies als Rutger Bregman, maar in America First uit de koker komt van de President zelf.

In Amerika vindt men het ondersteunen van bedrijven (om hen zo te verleiden om werknemers in dienst te houden) helemaal van de marxistische pot gerukt (zie https://www.rtlz.nl/tv/uitzendingen/video/5069811/rtl-z-nieuws-1730-uur, vanaf minuut 7:35 tot 8:15).

Doorgaan met het lezen van “Opinie: gratis geld voor iedereen dankzij oom Donald…”

VNG stelt: gemeenten kunnen nu al aan de slag voor ondernemers…

virus-002

Elders staat hier al een korte beschrijving van de aangepaste Bbz-regeling. Daar werd al aangegeven dat de decentrale uitvoering vertraging zou kunnen opleveren.  De VNG geeft nu aan dat de gemeenten al aan de slag kunnen, ook al is de inhoud van de aangepaste Bbz-regeling nog niet helemaal duidelijk.

De insteek daarbij is dat voorschotten kunnen worden verstrekt, ook al is de inhoud van de inhoud van de regeling nog niet helemaal bekend.

Doorgaan met het lezen van “VNG stelt: gemeenten kunnen nu al aan de slag voor ondernemers…”

Kanttekeningen bij de Corona-noodpakket-brief van het Kabinet (incl. updates)…

virus-002

Er ligt een uitgebreide Corona-noodpakket brief van het Kabinet dd. 17 maart 2020 met wat omschreven wordt als een kanon aan maatregelen om ondernemers en werknemers te helpen.

In onderstaande reactie ligt de focus op inkomenssteun aan werknemers en de relatie werkgever / werknemer. Zaken als premies, het noodklok-loket, de aanzienlijke verlaging van te betalen rente aan de Belastingdienst, aanvullende niet onbelangrijke fiscale faciliteiten en de meer macro-economische kanttekeningen, laat ik buiten beschouwing. Wat valt er op in de brief ?

Het is een “noodpakket voor de komende drie maanden”. Dat is natuurlijk een zeer beperkte periode, waarmee de regering de vrijheid houdt tegemoetkomingen daarna aan te passen en/of te versoberen. De woorden van minister Hoekstra wijzen daar op.

Doorgaan met het lezen van “Kanttekeningen bij de Corona-noodpakket-brief van het Kabinet (incl. updates)…”

Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…

virus-002

Gisteravond in alle vrijheid nog een stukje gaat hardlopen. Dit keer niet even de grens met Duitsland overgewipt. Gewoon een rondje hier in Limburg. Heerlijk weer, met een mooie zonsondergang. Onderweg rond 8 uur nog geklapt voor de mensen in de zorg. Bij terugkomst opende ik een mail van de gemeente en bleek ik opeens in een ander soort land te wonen.

In Zuid-Limburg geldt per direct een zgn. noodverordening. Een noodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk. In kritieke situaties kan journalisten verboden worden om een gebied te betreden. Van dat soort dingen.

Doorgaan met het lezen van “Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…”

Is de Bbz een oplossing voor ZZP’ers? En naar de rechter stappen kan even niet (incl. update)…

virus-002

Hier staat een korte uitleg over de Bbz.

update 22 maart: inmiddels is er de Tozo-regeling; lees mijn commentaar.

Gisteren kondigde de regering extra maatregelen aan om toch ook ZZP’ers te helpen, dit na de wat onhandige uitspraken van minister Wiebes bij WNL op Zondag.

Het Besluit bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) is een best ingewikkelde, grotendeels gedecentraliseerde regeling die door gemeenten wordt uitgevoerd. De regering kan dus via een wet wel de doelgroep, enkele voorwaarden en getallen aanpassen – zoals de 8% rente (!) die betaald moet worden over het lening-deel – maar het blijven toch de gemeenten die het moeten doen.

een bijstandsuitkering is in Nederland nauwelijks meer een recht

En daar zit ‘m voor een deel een probleem. Gemeenten benaderen – op verzoek van diezelfde regering – mensen die een bijstandsuitkering aanvragen met veel argwaan. Er zijn formulieren met een eindeloze opsomming aan informatie en stukken die moeten worden aangeleverd. Fysiek, dus bij (een medewerker van) de sociale dienst. Hoe moet dat in het licht van het vermijden van contacten ? Nogal wat gemeenteambtenaren werken inmiddels thuis en afspraken worden grotendeels telefonisch afgewikkeld en er geldt het principe van een beperkt aantal centrumgemeenten die de aanvragen innemen. Hoe gaat men het indienen en toelichten van een aanvraag organiseren ?

Doorgaan met het lezen van “Is de Bbz een oplossing voor ZZP’ers? En naar de rechter stappen kan even niet (incl. update)…”

Corona: flex-contracten, vakantiedagen en kinderen die thuis zitten (incl. updates)…

virus-002

In het gelinkte artikel van Dagblad De Limburger staat een uitleg over wat er zoal op de werkvloer kan gaan spelen als gevolg van het Corona-virus . Om me heen hoor ik regelmatig opmerkingen over het (moeten) opnemen van vakantiedagen, werken met zieke collega’s en wat te doen bij thuiszittende kinderen.

Bij de vraag wie uiteindelijk de gevolgen gaat dragen van de nu ontstane situatie, zal regelmatig gegoogeld worden hoe het zit, maar daar zal niet altijd het antwoord gevonden worden. Het gaat namelijk niet alleen om welke regels gelden, maar vooral wie door de regels uiteindelijk beschermd worden en/of die ook op de lange termijn een oplossing bieden.

De vakbond berekende dat er per maand 64.500 mensen zijn waarvan het tijdelijk contract afloopt en 100.000 mensen die in hun proeftijd zitten. „Hoeveel van hen daadwerkelijk worden ontslagen is lastig te zeggen, maar wij gaan uit van tienduizenden.” (bron: NRC, 18 april 2020)

Doorgaan met het lezen van “Corona: flex-contracten, vakantiedagen en kinderen die thuis zitten (incl. updates)…”

Mensen durven niet naar de rechter te stappen als het om de WMO gaat…

oa7w5Rft_400x400-001

Net terug van een door de Rechtbank Limburg georganiseerde zg. Publieksacademie over de WMO (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Limburg-organiseert-publieksacademies-over-de-Wmo.aspx).

Goed dat de Rechtbank probeert het werk, taak en (on)mogelijkheden van de bestuursrechter aan een breder publiek uit te leggen. Dat bleek niet altijd even gemakkelijk toen er vragen konden worden gesteld. De WMO is technisch, in de praktijk verschillend per gemeente, kent veel vakjargon en de regels van het bestuursrecht zijn onbekend.

Wat echter vooral verontrustend is, is dat er nauwelijks over de WMO geprocedeerd wordt. Wie de cijfers van het CBS bekijkt van mensen die onder de WMO vallen (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83262NED/table?dl=1EDE9) kan niet begrijpen dat – volgens een eigen telling van de Rechtbank Limburg – er in 2019 slechts 97 WMO-zaken zijn uitgeprocedeerd.

Doorgaan met het lezen van “Mensen durven niet naar de rechter te stappen als het om de WMO gaat…”

Een publiek-private mix, die we niet moeten willen…

Prof. Sofia Ranchordas schreef een interessante bijdrage over Automating Welfare, Outsourcing the State http://www.iconnectblog.com/2020/01/public-law-and-technology-automating-welfare-outsourcing-the-state/ . Daarin stelt zij o.a.:

Het gebrek aan verantwoordingsplicht of de uitdaging om publiekrechtelijke verplichtingen toe te passen op particuliere aannemers is een van de oudste uitdagingen van privatisering en uitbesteding van openbare taken. Deze uitdaging is ook aanwezig wanneer welzijnsfraudeonderzoeken worden uitbesteed aan particuliere agenten.

Er borrelden wat losse gedachten bij mij op.

Betekent het privatiseren van klassieke overheidsdiensten niet per definitie afscheid nemen van de daaraan verbonden en ermee verweven publiekrechtelijke / bestuursrechtelijke rechtsbescherming ? Denk – kort samengevat – aan de eisen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de werking van internationale verdragen en de noodzaak van het formuleren van (te raadplegen) beleid om de toets op willekeur te kunnen doorstaan. Het lijkt toch een logisch gevolg dat met het overhevelen van publieke sector naar de markt, de principes van de markt en het inschakelen van particuliere onderzoeksbureaus, schade-expertisebureaus enz. hun intrede doen.

Doorgaan met het lezen van “Een publiek-private mix, die we niet moeten willen…”