Commissie voor bezwaar- en beroepschriften weigert inzage in stukken…

De Commissie voor bezwaar- en beroepschriften in een Limburgse gemeente maakte het wel erg bont. De gemeente weigerde inzage in het dossier aan een rechtshulpverlener en stelde als voorwaarde dat deze alleen maar inzage kon krijgen als betrokkene er zelf ook bij was 

Inzage 1

(bron: passage uit de brief van de gemeente)  

Niet alleen getuigt dit van een fundamenteel wantrouwen jegens rechtshulpverleners, het is ook in strijd met het beginsel dat elke burger zich kan laten vertegenwoordigen door een gemachtigde (art. 2:1 Algemene wet bestuursrecht) en een inzagerecht heeft in de stukken die bij de Commissie liggen (art. 7:4 lid 2 Awb) en ook meer algemeen een recht heeft op inzage zijn/haar dossier.

Het gaat hier om een burger die als zelfstandig ondernemer zwaar getroffen wordt door de Corona-maatregelen, net weer opgestart was en zijn zaak dus zou moeten sluiten om samen met zijn gemachtigde de stukken bij de gemeente te  gaan inzien.  

Ook de commissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente werd hierover geïnformeerd en gevraagd in te grijpen.

Doorgaan met het lezen van “Commissie voor bezwaar- en beroepschriften weigert inzage in stukken…”

Zandzakken voor de deur: de Corona-wet komt eraan…

burglar-3718381_640-001

In NRC vandaag een uitgebreide bespiegeling van de Corona-wet die het Kabinet voorbereidt en die de regionale Noodverordeningen moet gaan vervangen:

“Zo wordt de anderhalve meter afstand straks wettelijk verplicht. Burgers moeten zowel op straat als binnen die afstand van elkaar houden, schrijft het kabinet in het wetsvoorstel. Wel komen er uitzonderingen voor bijvoorbeeld de zorg en het openbaar vervoer, waar die afstand niet te handhaven is.

Daarnaast mag de politie achter de voordeur ingrijpen als mensen die niet in het huis wonen geen anderhalve meter afstand van elkaar houden. In de praktijk betekent het dat de politie huisfeestjes mag opbreken en bezoekers mag verwijderen. De Raad van State was eerder al zeer kritisch over deze bevoegdheid, omdat het de grondwettelijk vastgestelde privacy zou aantasten. Het kabinet erkent die inperking, maar laat het recht op gezondheid (artikel 22) zwaarder wegen. Het hoopt dat er „terughoudend” met de regel wordt omgegaan.”

(zie https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/08/juristen-en-gemeenteraadsleden-kritisch-op-verregaande-coronawet-a4002136)

Interessant is dat de volksgezondheid als grondrecht opeens zo belangrijk wordt geacht. Het is een zgn. sociaal grondrecht waarvan het afdwingen in rechte bij herhaling strandt en niet voor iedereen die in Nederland verblijft, geldt. Als het een grondrecht zou zijn zoals bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, dan zou dit ‘grondrecht’ niet al bij voorbaat zou uitgehold zijn.

Het zorgen voor volksgezondheid kan blijkbaar hand in hand gaan met het verdienen aan (en niet verbieden van) roken.

Het kan prima gecombineerd worden met het toestaan van ontelbare fastfood-restaurants. Het is ook toegestaan om een maximum te verbinden aan het aantal medische behandelingen en zorg niet te vergoeden. Verzekeraars mogen zorg weigeren of mogen je naar een door hen geselecteerde behandelaar sturen. Aan het niet betalen van de zorgpremie met een beroep op het grondrecht van volksgezondheid, zou ik maar helemaal niet beginnen. Dus bij het grondrechtelijke karakter van de volksgezondheid kunnen wel wat kanttekeningen worden geplaatst.

Kortom, het is een gelegenheidsargument om ingrepen in de democratische rechtstaat te rechtvaardigen. Waar we een paar maanden geleden nog hoofdschuddend keken naar China met zijn miljoenen camera’s en sociaal kredietsysteem, dendert in Nederland BOA Rutte – met korte wapenstok ? – de woonkamer binnen.

 

(c) dolf gregoire 2020.6

 

Let op: dezelfde kop kan je de kop kosten…

Als er Centraal Justitieel Incassobureau boven staat, voorspelt de rest van de brief meestal niet veel goeds. Dat klopt, en meestal dwalen de ogen daarna snel naar het bedrag dat betaald moet worden.

Dan sla je echter het belangrijkste over: gaat het om een boete of om een zgn. strafbeschikking ?

strafbeschikking vs boete

Het lijkt er wel een beetje op alsof de overheid bewust de opmaak van de brieven in grote lijnen op elkaar laat lijken. Bedenk echter dat er een groot verschil is dat o.a. in deze Corona-crisis van belang is, waarbij het overtreden van de regionale Nood- verordeningen “beboet” wordt via deze strafbeschikkingen.

De opmaak is bijna hetzelfde, maar een boete is echt iets anders dan een strafbeschikking

Nu het maar de vraag is of het via de Noodverordeningen juridisch toegestaan is om allerlei grondrechten van burgers te beperken, de regels soms verschillend werden toegelicht/uitgelegd en een strafbeschikking kan leiden tot problemen bij het krijgen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) – handig als je een nieuwe baan moet gaan zoeken – is verzet aantekenen van groot belang.

voorkom een strafblad en teken tijdig (!) verzet aan

De overheid is daar niet blij mee, maar als er zoveel fouten worden gemaakt worden bij het opleggen van deze straf-zonder-rechter, is het kritisch bekijken ervan en op tijd aantekenen van verzet van groot belang. Voor meer gedetailleerde tip zie bijv. http://strafbeschikking-advocaten.nl/informatie-over-de-strafbeschikking/wat-is-een-strafbeschikking/

Lees ook het commentaar van Folkert Jensma in NRC op 6 juni 2020, nu er plannen zijn om de achterstand bij het behandelen van strafzaken door de Corona-crisis, via nog meer strafbeschikkingen te gaan inhalen. 

(c) 2020.6 dolf gregoire

Bijna 1 juni: wat betekent de Tozo 1 en Tozo 2 voor ondernemers met een partner ?

virus-002

Het is bijna 1 juni en dus kunnen ondernemers nog overwegen op grond van de Tozo 1-regeling een aanvraag te doen voor ondersteuning door de gemeente. Na 1 juni geldt een nieuwe zgn. Tozo 2-regeling.

Beide regelingen gelden tot en met uiterlijk augustus 2020 met een maximum periode van 3 maanden en kunnen elkaar dus overlappen.

Het grootste verschil zit in het niet en in de Tozo 2-regeling wel neememen van het inkomen van de partner. Beide regelingen zijn ook te combineren, maar dat gaat niet automatisch en de Tozo 2-regeling moet apart worden aangevraagd. Het wel of niet meetellen van een partner-inkomen kan natuurlijk een enorm verschil maken. Het kan betekenen dat iemand op basis van de Tozo 1-regeling wel, maar op grond van de Tozo-regeling 2 niet meer in aanmerking komt voor steun tot bijstandsniveau.

Ik vrees dat het meenemen van een partnerinkomen alsnog de nekslag gaat betekenen voor nogal wat ondernemers, omdat er niet voldoende geld is om bijvoorbeeld zakelijke en prive huisvestingskosten te betalen. Het opstarten per 1 juni van bijvoorbeeld de horeca kost veel geld en de opbrengst zou wel eens bij de minimale bezetting ernstig kunnen tegenvallen.

Ik proefde bij nogal wat ondernemers een aarzeling om de Tozo 1-regeling aan te vragen omdat de partner moest mee-tekenenen bij de aanvraag. Dat mee-tekenen hangt samen met het feit dat de Tozo opgetuigd is als een bijstandsregeling. In de Tozo 1-regeling is er echter geen partnertoets, ook al ondertekent hij/zij wel de aanvraag.

Mogelijk dat nog net voor 1 juni een verstandige keuze kan worden gemaakt. Zie hier de toelichting met voorbeelden op de site van overheid.nl.

(c) dolfgregoire 2020.5

 

De Tozo 1.0 eindigt… en wat nu ?

De eerste steunmaatregelen eindigen na 31 mei 2020. Deze overheidssteun kost miljarden. Is het toevallig dat daarop aansluitend de lockdown deels per 1 juni wordt verlicht. Bedrijven in de horeca, toerisme en cultuursector lijken op papier de mogelijkheid te krijgen om weer wat te gaan doen en daarmee geld te verdienen.

het einde van de eerste steunmaatregelen markeert niet voor niets het deels weer mogen opstarten van de horeca

Het zou me dan ook niet verbazen dat de steunmaatregelen per 1 juni versoberd zullen worden. In elk geval kan er een meer indringende discussie door gemeenten worden gevoerd met welke netto-inkomsten rekening kan worden gehouden als er wel wat omgezet wordt in een café of restaurant. Welke kosten zijn er gemaakt of lag de voorraad er al van voor de Corona-crisis en mogen die kosten niet meegenomen worden ?

 

96ae665e-62cc-4495-89b6-9d81aaa91c4c

Doorgaan met het lezen van “De Tozo 1.0 eindigt… en wat nu ?”

“Het UWV is hier geen partij in”, over verkeerde voorlichting aan zieke flexwerkers…

uwv logo

Al vaker heb ik gewezen op de onduidelijke positie van uitzendkrachten als ze ziek worden. Dat geldt helemaal als een uitzendkracht een zg. uitzendbeding in zijn contract heeft staan waardoor de ziekmelding meteen leidt tot een ontslag. 

Nog ingewikkelder wordt het als het uitzendbureau een zg. eigenrisicodrager is. Dit betekent dat iemand ziek wordt, zijn baan meteen kwijt is, maar voor de betaling van zijn ZW-uitkering moet aankloppen bij hetzelfde uitzendbureau waar hij ontslagen werd. Uitzendbureaus ‘vergeten’ dit wel eens te melden waardoor mensen zich helemaal niet realiseren dat ze eigenlijk werkloos zijn.

Het is belangrijk om te weten dat deze zgn. eigenrisicodrager wel de uitkering betaalt, maar deze niet bepaalt. Een niet onbelangrijk verschil. De regeling hierover heet Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigen risico dragen ZW.

het UWV is de baas, niet de ex-werkgever  

In de toelichting staat:

Dit artikel (bedoeld is art. 2) heeft betrekking op beschikkingen die door de eigenrisicodrager worden voorbereid en die door het UWV worden genomen en bekendgemaakt. 

Dit geeft heel kernachtig de rolverdeling aan: het UWV bepaalt het recht op uitkering en de hoogte ervan en de eigenrisicodrager betaalt deze uit. 

Doorgaan met het lezen van ““Het UWV is hier geen partij in”, over verkeerde voorlichting aan zieke flexwerkers…”

Opinie: gratis geld voor iedereen dankzij oom Donald…

dagobert-001

De Corona-crisis is nog maar net gestart. De Nederlandse regering heeft een kanon aan noodmaatregelelen aangekondigd. Je kunt dat kanon afschieten in de winkelstraten. Maar na een week is er nog weinig te merken van echte daadkracht.  Plannen moeten worden omgezet in beleid en regelgeving. Er moeten mensen zijn die intakes gaan regelen en er moeten digitale portalen ingericht worden voor de zoveelste vorm van inkomensonsdersteuning (Bbz en NOW).

Opvallend dat onze neo-liberale Mark Rutte niet naar de andere kant van de oceaan kijkt waar dit heel anders wordt opgelost: Oom Donald wil gewoon een bedrag gaan overmaken aan elke Amerikaan.  Of het een echte oplossing is, is de vraag bij een uitgeklede en onbetaalbare gezondheidszorg. Maar het is wel interessant om te zien dat het idee van ‘gratis geld voor iedereen‘ of een ‘basisinkomen‘ hier gezien wordt als een onrealistisch geneuzel van (linkse) gekkies als Rutger Bregman, maar in America First uit de koker komt van de President zelf.

In Amerika vindt men het ondersteunen van bedrijven (om hen zo te verleiden om werknemers in dienst te houden) helemaal van de marxistische pot gerukt (zie https://www.rtlz.nl/tv/uitzendingen/video/5069811/rtl-z-nieuws-1730-uur, vanaf minuut 7:35 tot 8:15).

Doorgaan met het lezen van “Opinie: gratis geld voor iedereen dankzij oom Donald…”

VNG stelt: gemeenten kunnen nu al aan de slag voor ondernemers…

virus-002

Elders staat hier al een korte beschrijving van de aangepaste Bbz-regeling. Daar werd al aangegeven dat de decentrale uitvoering vertraging zou kunnen opleveren.  De VNG geeft nu aan dat de gemeenten al aan de slag kunnen, ook al is de inhoud van de aangepaste Bbz-regeling nog niet helemaal duidelijk.

De insteek daarbij is dat voorschotten kunnen worden verstrekt, ook al is de inhoud van de inhoud van de regeling nog niet helemaal bekend.

Doorgaan met het lezen van “VNG stelt: gemeenten kunnen nu al aan de slag voor ondernemers…”

Kanttekeningen bij de Corona-noodpakket-brief van het Kabinet (incl. updates)…

virus-002

Er ligt een uitgebreide Corona-noodpakket brief van het Kabinet dd. 17 maart 2020 met wat omschreven wordt als een kanon aan maatregelen om ondernemers en werknemers te helpen.

In onderstaande reactie ligt de focus op inkomenssteun aan werknemers en de relatie werkgever / werknemer. Zaken als premies, het noodklok-loket, de aanzienlijke verlaging van te betalen rente aan de Belastingdienst, aanvullende niet onbelangrijke fiscale faciliteiten en de meer macro-economische kanttekeningen, laat ik buiten beschouwing. Wat valt er op in de brief ?

Het is een “noodpakket voor de komende drie maanden”. Dat is natuurlijk een zeer beperkte periode, waarmee de regering de vrijheid houdt tegemoetkomingen daarna aan te passen en/of te versoberen. De woorden van minister Hoekstra wijzen daar op.

Doorgaan met het lezen van “Kanttekeningen bij de Corona-noodpakket-brief van het Kabinet (incl. updates)…”

Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…

virus-002

Gisteravond in alle vrijheid nog een stukje gaat hardlopen. Dit keer niet even de grens met Duitsland overgewipt. Gewoon een rondje hier in Limburg. Heerlijk weer, met een mooie zonsondergang. Onderweg rond 8 uur nog geklapt voor de mensen in de zorg. Bij terugkomst opende ik een mail van de gemeente en bleek ik opeens in een ander soort land te wonen.

In Zuid-Limburg geldt per direct een zgn. noodverordening. Een noodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk. In kritieke situaties kan journalisten verboden worden om een gebied te betreden. Van dat soort dingen.

Doorgaan met het lezen van “Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…”