Opinie: gaan we richting een volledige lockdown (incl. update)…

virus-002

Gisteravond in alle vrijheid nog een stukje gaat hardlopen. Dit keer niet even de grens met Duitsland overgewipt. Gewoon een rondje hier in Limburg. Heerlijk weer, met een mooie zonsondergang. Onderweg rond 8 uur nog geklapt voor de mensen in de zorg. Bij terugkomst opende ik een mail van de gemeente en bleek ik opeens in een ander soort land te wonen.

In Zuid-Limburg geldt per direct een zgn. noodverordening. Een noodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk. In kritieke situaties kan journalisten verboden worden om een gebied te betreden. Van dat soort dingen.

“Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.”

Tuurlijk, het moet mogelijk zijn om meer dwingend op te treden in het belang van de volksgezondheid.

“Daartoe behoort ook de bevoegdheid om in geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, algemeen verbindende voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn (artikel 176, eerste lid, Gemeentewet).”

“Het overtreden van deze verordening, inclusief het niet opvolgen van aanwijzingen, is als overtreding strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete”.

Wat ? Ik dacht dat we gewoon een beetje op elkaar gingen letten en dat Rutte op ons rekende. Nu is de juridische basis gelegd voor niet alleen het afdwingen van bepaald gedrag in verband met het belang van de volksgezondheid, maar ook om op te treden tegen protesten tegen andere overheidsmaatregelen. Het gaat volgens de toelichting om “crisisbeheersing” (…) “ter handhaving van de openbare orde“. Dat is veel ruimer dan maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid.

noodverordeningen zijn er om de openbare orde te handhaven

Voor wie niet weet wat een noodverordening kan betekenen, moet even terugdenken aan de gang van zaken rond de bomenkap in Schinveld voor de Awacs-vliegtuigen. De gemeenteraad voelde niets voor die bomenkap, maar werd via een Noodverordening  overruled:

Over een perceel aan de noordoostzijde van de Schinveldse Bossen, onderdeel van het natuurgebied ‘In het Riet’, lag de voormalige gemeente Onderbanken, op wier terrein het bosgebied lag, al sinds het begin van de jaren 80 in de clinch met het Ministerie van Defensie, dat hiervan eigenaar is. Defensie wilde in 20 hectare bos een deel van de bomen kappen omdat ze volgens onderzoeken een belemmering vormen voor de vliegveiligheid van de nabijgelegen NAVO-Air Base Geilenkirchen in Duitsland. Onderbanken weigerde echter hiervoor een kapvergunning te verlenen, daar de gemeente een einde wilde maken aan de geluidsoverlast die de overvliegende AWACS-vliegtuigen van de basis maken. Begin 2006 werd met behulp van de NIMBY-procedure (tegen het bestemmingsplan van de gemeente Onderbanken), een Koninklijk Besluit (tegen de provincie Limburg) en een Noodverordening (tegen activisten die het bos hadden bezet en mensen die hen ondersteunden) ervoor gezorgd dat 6 hectare ervan kon worden gekapt, maar later besloot de Raad van State dat zowel de NIMBY-procedure als het Koninklijk Besluit (die beide tegen een vereiste kapvergunning waren ingezet) onrechtmatig waren ingezet door de regering. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schinveldse_Bossen).

Een noodverordening past veel meer bij een totale lockdown dan bij het met behulp van en gedragen door de bevolking beheersbaar houden van een ernstige en ongekende gezondheidscrisis. Openbare orde problemen ontstaan als beloftes niet worden nagekomen over behoud van werk of een beetje fatsoenlijk inkomen. Openbare orde problemen ontstaan als mensen de straat op gaan.

update 19 maart 2020: interessant opiniestuk in NRC over hoe Corona de burgerrechten aantast.

update 21 maart 2020: De juridische basis voor een strenger politie-optreden is inmiddels geregeld via reeds afgekondigde noodverordeningen die sinds afgelopen maandag in alle 25 veiligheidsregio’s van kracht zijn. Omdat in die noodverordeningen is opgenomen dat mensen afstand moeten houden van elkaar, is er volgens de politiebronnen een samenscholingsverbod niet meer nodig. „Op basis hiervan kan een groep voetballende jongeren op een pleintje gewoon worden weggestuurd.”
bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/nederland-stevent-af-op-lockdown-als-aanwijzingen-worden-genegeerd-a3994535

(c) dolfgregoire 2020.3

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s