Informatie voor cliënten (incl. updates)…

virus-002

Wat betekent het Corona-virus en de maatregelen van de overheid voor uw zaak ?

Hieronder staat informatie over

– wat de Corona-crisis betekent voor het verloop van  rechtszaken en
– waar u zelf op moet letten.

Daarbij heb ik geprobeerd in de tekst aan te geven wat er in de loop van de afgelopen weken is of gaat veranderen. Ik heb oude/achterhaalde  passages doorgestreept zodat wel nog kunt teruglezen hoe in de afgelopen maanden zaken zijn veranderd.

Het advies is om bij twijfel te mailen, een whatsapp-bericht te sturen of even te bellen

Hier wordt er in elk geval gewoon doorgewerkt, maar voor het afronden van zaken ben ik afhankelijk van anderen. Op grond van de laatste berichten die ik heb ontvangen van gemeenten, UWV en rechterlijke instanties concludeer ik dat er per juli 2020 sprake is van het echt weer opstarten van het verder afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures.

Soms wil men dat zonder zitting doen, maar of dat wenselijk is bekijk ik in elke zaak apart.

Men probeert de opgelopen achterstand in te halen, naar zoals al eerder aangegeven, er zal zeker sprake van vertraging. 

update 1 juli: De rechtbanken en Centrale Raad van beroep plannen weer zittingen. Dat kunnen ‘normale’ zittingen zijn, maar er wordt soms ook nog gekozen voor een Skype-video zitting. Dat men weer gestart is, is goed nieuws.

 Ook verschillende gemeenten plannen weer hoorzittingen in bezwaarzaken.

Bij het UWV lijkt het wat minder vlot te verlopen. Ook is mij nog niet helemaal duidelijk of men weer medische keuringen op een spreekuur laat plaatsvinden en of dat gebeurt in bezwaarzaken als er een tweede arts van het UWV naar een dossier moet kijken.

update 15 mei: Vandaag heb ik een eerste aankondiging ontvangen voor een mondelinge behandeling in juni bij de Rechtbank Limburg. Fijn dat de mondelinge behandeling van zaken weer kan worden opgepakt.

update 11 mei: Op de site van De Rechtspraak staat wat algemene informatie hoe de rechtbanken en andere rechterlijke instanties per 11 mei verder gaan opstarten met het houden van zittingen of het vervangen ervan met tele-horen / video-horen.


update 29 april
: Vanaf 11 mei gaan de Rechtbanken in beperkte mate (verder) open. Het is niet duidelijk wanneer alles weer een beetje normaal is. In het bestuursrecht (zaken tegen het UWV en gemeenten) zal dat nog wel een tijd duren. Zittingen zullen deels vervangen worden door telefonisch / video-horen, zodat zaken niet onnodig lang blijven liggen.  Dit is geregeld in een speciale Corona-spoedwet.
Het Corona-virus gaat echter helaas zorgen voor vertraging.

update 24 april 2020: De zgn. Corona-spoedwet regelt onder andere dat de Rechtspraak in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen kan inzetten, zodat advocaten en procespartijen niet fysiek aanwezig hoeven te zijn in de rechtszaal. Voor bestuursrechtelijke zaken – zaken over uitkeringen, WMO enz. –  maakt de spoedwet het mogelijk dat een mondelinge behandeling plaatsvindt via een videoverbinding of, als het niet anders kan, per telefoon. De rechter bepaalt de wijze van behandeling, waar mogelijk na overleg met partijen.

Verder worden – nog steeds – alle fysieke contacten bij uitkeringsinstanties vermeden en zijn er geen afspraken mogelijk. Denk aan aanvragen van uitkeringen bij de gemeenten en/of spreekuur-afspraken bij artsen van het UWV, maar ook controle-afspraken bij arbo-diensten en het afgeven van WMO-indicaties. Stukken die van belang zijn voor het recht op uitkering zoals de bijstandswet kunt u het beste per mail inleveren.

Maak gebruik van de mail om informatie te sturen,
zoals naar socialezaken@sittard-geleen.nl en info@gemeentestein.nl
& gebruik een scan-app om stukken goed leesbaar te versturen

Dat er geen echt contact is hoeft niet altijd een probleem op te leveren (zo zijn mij geen problemen bekend in de WMO), maar als er iets bijzonders aan de hand is, is het erg vervelend dat u dat met iemand van de gemeente of het UWV alleen telefonisch kunt bespreken. Als u daarin vastloopt, verzoek ik u mij te bellen.

update 10 mei: aan het enkel telefonisch beoordelen of iemand ziek (UWV / arbo- dienst) of begeleiding (WMO) nodig heeft, zitten natuurlijk wel wat haken en ogen. Dring bijvoorbeeld aan op het opvragen van informatie bij uw (huis)arts of behandelaar. Vraag een verslag van het gesprek en check of de inhoud klopt en of alles wat u heeft gezegd daarin is opgenomen.

Lees goed wat er in een brief staat waarin een telefoongesprek bevestigd wordt. Wordt er inderdaad goed weergegeven wat er besproken of afgesproken is ? Bedenk dat ik vaak geen kopie krijg. Bij twijfel is het verstandig om even met mij te overleggen.

update 30 maart: alle mij bekende medische beoordelingen zijn inmiddels afgezegd. Men vervangt deze vaak door telefonisch contact op te nemen en/of door een machtiging te vragen waarmee het UWV medische informatie kan opvragen bij de (huis)arts.

Daarnaast zullen gemeenten, UWV en rechterlijke instanties voorlopig (aanvankelijk dacht men nog maar tot 6 april, maar dat is achterhaald)  bijna geen (hoor)zittingen houden in bezwaarprocedures. De aanpak bij gemeenten en UWV is grofweg dat hoorzittingen vervallen.

update 30 maart 2020: UWV en gemeenten lijken nu allemaal te kiezen voor het niet laten doorgaan van hoorzittingen.
Het UWV kiest soms voor telefonisch horen. Dat is daar gemakkelijker te organiseren omdat er geen sprake is van een commissie die bij elkaar moet komen.
Bij gemeenten wil men het horen verplaatsen naar een later tijdstip, maar dan moet akkoord worden gegaan met het verlengen van de beslistermijn (anders moet de gemeente mogelijk dwangsommen gaan betalen). Ook zijn er zaken waarin gevraagd wordt om extra argumenten schriftelijk in te brengen zodat een adviescommissie daarnaar kan kijken.
Wat handig is, is afhankelijk van uw situatie en zaak.

Bij de Rechtbank kan in overleg gekozen worden voor het doen van uitspraken op basis van de stukken of zal men kiezen voor het telefonisch / video-achtig mondeling behandelen van zaken op grond van de hiervoor al genoemde speciale Corona-wet. Wat hier verstandig in is, zal met u worden besproken zodra dat aan de orde is en zal afhangen van uw individuele omstandigheden. 

update 30 april 2020: alle al ingeplande zittingen zijn inmiddels uitgesteld en het is nu wachten op hoe omgegaan wordt met telefonisch horen / video-horen of het doen van een uitspraak op grond van de stukken.

update 30 maart 2020: de Rechtbank geeft als de voorfase van een zaak klaar is, nu de keuze om de zaak op basis van de stukken af te doen of toch te kiezen voor een zitting. In dat laatste geval geeft de Rechtbank aan dat er een vertraging zal ontstaan omdat er vanaf juni (?) veel zaken ingepland moeten worden. Wat goed is in uw zaak, hangt af van de omstandigheden.
Het inplannen van zittingen eind april, zoals eerder aangekondigd, lijkt hiermee definitief achterhaald.

 

Lees hier een brief van 26 maart 2020 van de Rechtbank Limburg:

info Rb over Corona vertraging

update 23 maart: vandaag ontving ik een eerste oproep voor een zitting eind april. Men hoopt dus bij de rechtbanken op niet al te lange termijn de afwikkeling van zaken op te pakken. Goed bericht !

De schriftelijke voorfase van de bezwaar- en beroepsprocedures lijdt niet onder de maatregelen. Dus het indienen en verwerken van bezwaar- en beroepszaken loopt gewoon door. Hetzelfde geldt voor het indienen van stukken, het schriftelijk aanvoeren van argumenten en het voorbereiden van (hoor)zittingen die nog gaan plaatsvinden of gepland staan na 6 april. Of er aanvullende wettelijke maatregelen komen die het verloop van (rechts)zaken gaan bepalen, is op dit moment niet duidelijk. 


update 10 mei 2020: De datum 6 april is inmiddels achterhaald en nu is de bedoeling dat per 11 mei zaken worden opgestart (zie hierboven). De schriftelijke voorfase toch onder de gedeeltelijke “lockdown”. Het is ook wel logisch dat bijvoorbeeld het opvragen van stukken  vertraging oploopt. Veel medewerkers bij  Rechtbanken, UWV en gemeenten werken thuis. De effecten op de langere termijn zijn op dit moment echter nog niet duidelijk.
Voor het indienen van bezwaar en beroep gelden de normale termijnen. Let dus op als de post vertraging heeft. Kijk naar de datum in de brief !

Ik begrijp dat dit een hele onzekere tijd voor u kan betekenen, onzekerheid waar u niet op zit te wachten. Nogmaals, hier gaat het werk gewoon door om daarmee onnodige vertraging te voorkomen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. 

update 20 maart 2020:
kijk hier voor praktische tips voor het versturen van stukken, ook naar mij !

Ik wens u tenslotte een goede gezondheid, ook voor uw gezin en familieleden.

 

Sittard, maart – juli 2020

Dolf Gregoire

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s