Opinie: zeg dan gewoon dat je niet van pasta houdt…

pasta vergiet.jpg

Wie met een vergiet op zijn hoofd door het leven gaat, loopt uiteindelijk tegen een probleem aan. Dat ondervond de Nijmeegse rechtenstudente die als aanhanger van het Pastafarisme hoger beroep aantekende bij de Raad van State omdat ze graag als gelovige met dit hoofddeksel op de pasfoto voor haar rijbewijs wilde.

Ook al was het niet de bedoeling, ik zag de humor van haar zaak wel in want er zijn verschillende godsdiensten die iets hebben met een hoofddeksel/-bedekkingen en daarvoor geldt een bijzondere regeling bij het maken van pasfoto’s (artikel 28, derde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling). Volgens de Raad van State is het element humor echter iets te prominent aanwezig in de zaak en moet het Pastafarisme meer gezien worden als satire en minder als een serieus te nemen levensovertuiging.

Op grond van de berichten in de media zou je geneigd zijn deze redenering zondermeer te volgen: rondlopen met een vergiet op je hoofd, dan heb je ook een gaatje in je hoofd.

Interessant is echter de motivering die ons hoogste rechtscollege geeft om te komen tot het afwijzen van het beroep en daarvoor is het lezen van de uitspraak zelf nodig.

Er wordt verwezen naar de uitspraak van de Rechtbank eerder in deze zaak, die had overwogen dat onvoldoende was komen vast te staan dat het dragen van een vergiet als hoofddeksel verplicht was op grond van het Pastafarisme. Dat de Raad van State haar handen niet aan die discussie wil branden lijkt me ingegeven door de verschillende opvattingen die er binnen geloofsovertuigingen leven over het dragen van een hoofdbedekking.

De Raad van State omzeilt die kwestie door te stellen dat er geen sprake is van een godsdienst:

Aan de kwestie of sprake is van een voldoende verband tussen de betreffende godsdienst of levensbeschouwing en de gedraging die beoogt daaraan uiting gegeven, en in hoeverre daarvoor mede bepalend is dat al dan niet sprake is van het vervullen van een aanwijsbare daaruit voortvloeiende verplichting, gaat de vraag vooraf of sprake is van een godsdienst of levensbeschouwing.
(…)

Volgens vaste jurisprudentie van het EHRM geldt als voorwaarde voor het aanmerken van een samenstel van opvattingen als een godsdienst of levensovertuiging in de zin van artikel 9 van het EVRM, dat die opvattingen een zeker niveau aan overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang bereikt hebben: “attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance”, aldus onder meer EHRM, Campbell en Cosans/Verenigd Koninkrijk, arrest van 25 februari 1982, ECLI:CE:ECHR:1982:0225JUD000751176, r.o. 36 en de eerder vermelde arresten van 15 januari 2013, Eweida e.a./Verenigd Koninkrijk, r.o. 81 en 1 juli 2014, S.A.S./Frankrijk, r.o. 55. Naar het oordeel van de Afdeling voldoet het pastafarisme niet aan deze criteria

Daarna volgt een opsomming van zaken die volgens de Raad van State niet anders gezien kunnen worden als een satire op andere godsdiensten en rondt de Raad van State de redenering af met een bijzondere opmerking:

Kenmerkend voor het gebrek aan samenhang is bijvoorbeeld de relatie die in Hendersons (de oprichter van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster DG) brief gelegd wordt tussen de vermindering van het aantal piraten sinds het jaar 1800 en de opwarming van de aarde. 

Dat is toch een wat wonderlijke constatering van de Raad van State. Want is een gebrek aan samenhang niet juist typerend voor ‘geloven’. De schepping van de aarde in zes dagen of zogenaamde wonderen (welke per definitie moeilijk te geloven of te begrijpen zijn), daar is toch ook allemaal weinig samenhang in te ontdekken of een zeker niveau aan overtuigingskracht.

En laat nu niet juist de discussie over klimaatverandering zien hoe moeilijk te volgen de onderbouwing van sommige standpunten daarover is:

trump klimaat

De bescherming van het recht op een bepaalde levensovertuiging en het uiting daaraan mogen geven is een groot goed, maar het heeft er hier wat de schijn van dat sommige geloven op iets meer bescherming kunnen rekenen.

Raad van State, zeg dan gewoon dat je niet van pasta houdt.

(c) dolfgregoire 2018.8

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s